Pioniers

Pioniers zijn leden van 10 tot 12 jaar. Zij zitten meestal in het 5de of het 6de leerjaar. Fantasie en creativiteit zijn twee kernbegrippen in de pioniertak. De pioniers zijn in staat iets ingewikkeldere spelen te begrijpen. Hun enthousiasme en interesse zorgen ervoor dat ze snel weg zijn met technieken, al mag het speelse zeker niet uit het oog verloren worden. Het samenwerken in patrouilles krijgt bij de pioniers ook echt betekenis.

De leiding van de pioniers zijn:
Amélie Dumortier
Charles Delfosse
Sasha Colot (takverantwoordelijke)
Clara Vermeire en Ines Gonzalez