Verzekering

Via uw ziekenfonds kan u vaak een tegemoetkoming verkrijgen van het inschrijvings- en/of kampgeld terugkrijgen. Dit is dus zeker de moeite om te bekijken! Bij sommige ziekenfondsen staat dit volledig naast het geld dat u terugkrijgt voor een sportclub, dus u kan gerust 2 keer geld terugkrijgen!

Hieronder vindt u al een paar aangifteformulieren die u kan afdrukken en aan de leiding geven, zodat wij ze kunnen invullen. Gelieve dit zoveel mogelijk in het begin van het scoutjaar in orde te brengen en met de papieren vóór aanvang van de vergadering af te komen om deze te laten afstempelen. Staat uw ziekenfonds niet in de lijst? Kijk dan zeker eens op hun website!

In sommige gevallen kunnen werkgevers ook tussenkomen in de kosten van de deelname van je kind aan kampen. In dat geval kan je je behelpen met onderstaand bewijs van deelname aan jeugdwerkinitiatief.

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kunnen ouders de kosten voor de deelname aan jeugdwerkactiviteiten inbrengen op hun belastingbrief van het volgende jaar. Hieronder kan je het fiscaal attest voor het scoutskamp terugvinden .