Start van de activiteiten 2022

Vooreerst wensen wij vanuit de leidingsploeg jullie een geweldig(er) en mooi(er), maar vooral een gezond(er) 2022! Moge het een jaar zijn waarin corona weer een bier is, positief zijn weer goed is, isolatie alleen maar iets is wat je tussen je spouwmuur stopt, wattenstaafjes alleen nog maar in je oren zitten, mondkapjes enkel nog bij het zagen nodig zijn. Laten we voor dit nieuwe jaar de lat gewoon zo hoog leggen dat we er vlot onderdoor kunnen.
Vervolgens is de maand januari, zoals jullie weten, een drukke maand vol stress, vettig haar en slaaptekort voor de leiding dankzij de welbefaamde examenperiode. Laten we wat kaarsjes branden, vingers kruisen, schietgebedjes doen om hen succes te wensen! Hoewel we de vorige jaren alles in het werk stelden om ook scoutsactiviteiten aan te bieden in deze maand januari -zij het in beperktere mate- moeten we met spijt in het hart mededelen dat we dit jaar geen mogelijkheden zien om deze aan te bieden. Normaliter rekenen we op onze leiding die in het middelbaar zit, maar dit jaar bestaat de leiding uit enkel universiteitsstudenten. Met de geldende coronasituatie duurt de examenperiode bovendien tot begin februari. Ook oud-leiding kon ons helaas niet bijstaan. Gewoonlijk doen we wel eens alternatieve activiteiten zoals een filmvergadering in de Zandloper in januari, maar met de geldende coronamaatregelen is ook dit niet mogelijk. Maar geen nood, vanaf februari vliegen we er weer dubbel zo hard in vanaf zondag 13 februari! Voor de vergaderingen in februari en maart ontvangt u voor het einde van de maand de Distel in uw mailbox en deze verschijnt tegelijk ook op onze site.
We sluiten af met enkele data voor 2022. Zo is het eerstvolgende evenement onze fameuze spaghettiavond op zaterdag 19 februari. Deze zal dit jaar weer niet zoals gewoonlijk door kunnen gaan, maar zoals vorig jaar terug onder de vorm van een take-away versie, aangezien dit ons onder de huidige situatie het meest verstandig leek. Echter breien we verder op het concept van vorig jaar en voegen we er een charmante bar aan toe zodat je alsnog gezellig kan blijven keuvelen en iets kan drinken. Meer info volgt! Vervolgens springen we naar de zomer voor ons scoutskamp. Het kamp zal dit jaar doorgaan op de traditionele data, d.w.z. voor de kapoenen van 23 tot 27 juli, voor de kawellen en pioniers van 23 tot 30 juli, voor de jonggivers en givers van 20 tot 30 juli.  Tot slot melden we dat het ledenweekend van volgend scoutsjaar zal doorgaan in het weekend van 21 tot 23 oktober. Nu de coronacijfers weer een opmars maken, is dit de perfecte gelegenheid om af te sluiten met deze mooi woorden van Martine Tanghe: Hou het veilig, hou vol, het komt allemaal wel weer goed!

Een stevige linker,
de groepsleiding