Vergadering 13 en 14 maart

Zaterdag spelen de jonggivers het corona quarantaine-spel, een spel waarin ze onderhands heel goed in zijn geworden. De givers proberen ook te overleven met hun survival of the fittest spel. Zondag gaan de kapoenen op veroveringstocht in Amerika, terwijl de kawellen doorheen de tijd reizen naar de oorsprong van het getal pi op pi-dag. De pioniers strijden tegen elkaar bij de battle of the chefs.


De coronamaatregelen zijn lichtjes veranderd sinds het overlegcomité waardoor bubbels van 25 leden weer toegestaan zijn voor de groepen met leden -12 jaar. Hierdoor zullen deze takken niet meer opgesplitst hoeven te worden tijdens de vergadering.

Onderhands kennen jullie de procedure wel. Inschrijven voor de activiteiten dit weekend kan via volgende formhttps://forms.gle/gaoxLfJuxwrrbApZ9. De termijn voor het invullen van deze poll loopt tot vrijdagavond 20u voor de jonggivers en givers en tot zaterdagmiddag 12u voor de andere takken (kapoenen, kawellen en pioniers). Wij behouden ons vanzelfsprekend het recht om leden te weigeren indien deze niet ingeschreven werden. Gelieve ons ook te verwittigen indien het lid uiteindelijk niet kan komen, hetzij door ziekte of door omstandigheden. 


De regels blijven ongewijzigd:
– We vragen vriendelijk, doch met aandrang om de aanbeveling van de regering strikt na te leven en één vrijetijdsbesteding per week te respecteren en dit voor de veiligheid van leden, leiding en ouders. Bijkomend blijft de regel gelden dat wie ziek is niet welkom is op de vergadering. Voor de rest blijven de regels van begin dit scoutsjaar van toepassing. Dit houdt in dat leiding en leden +12 een mondmasker dienen te dragen tijdens de vergadering, de activiteiten uitsluitend in open lucht plaatsvinden en een strikte naleving van de gebruikelijke maatregelen.
– De jonggivers en givers vergaderen zaterdag van 14u tot 17u in plaats van de gebruikelijke zondagnamiddag. Deze zondagnamiddag zal verdeeld worden over de jonge takken. Zo zullen de kapoenen en kawellenzondag vergaderen van 13u tot 15u en de pioniers van 15u tot 17u. Om het afzetten en ophalen veilig te organiseren, zullen markeringen aangebracht worden ter hoogte van de Zalighedenlaan. Algemeen zullen de leden afgezet kunnen worden ter hoogte van Familia en opgehaald ter hoogte van de overdekte speelplaats.

Een stevige linker,
de leidingsploeg