Vergadering 31/10: Halloween

Nieuwe week, nieuwe verstrengingen. De Vlaamse Regering maakte bekend dat vanaf woensdagnacht 28 oktober geen activiteiten meer toegelaten zijn voor jongeren vanaf 12 jaar. De fysieke vergaderingen voor jonggivers en givers worden dus tijdelijk opgeschort, tot zolang de omstandigheden dit vereisen, maar we maken nogmaals gebruik van onze flexibiliteit en veerkracht en storten ons met man en macht op online vergaderingen voor deze takken. De leiding zal via sociale media in verbinding proberen te blijven met de leden.

Activiteiten blijven wel mogelijk met kinderen jonger dan 12 jaar, weliswaar nog steeds binnen de lijnen van code Rood. De maatregelen van vorige vergadering blijven aldus van kracht, alsook de ingangen voor de leden. Zolang het kan, blijven wij dus aanbieden wat toegelaten is. Zo willen we bijdragen aan een veilige omgeving die helpt corona in te dijken en tegelijk tegemoetkomen aan de nood bij kinderen en jongeren om elkaar spelend te ontmoeten. De halloweenvergadering deze zaterdag 31 oktober zal bijgevolg alsnog doorgaan van 18u tot 20u aan de lokalen voor de kapoenen, kawellen en pioniers. Het is halloween, dus kom zeker allemaal verkleed naar de vergadering!

Volgende zondag 8 november houden we alvast geen vergadering. Zo nemen we deel aan de time-out die in de scholen gecreëerd wordt door de verlengde herfstvakantie om zo voor alle kinderen en jongeren de sociale contacten te beperken om de coronacurve terug te doen dalen. Hoe het daarna verder moet, gaan we week per week evalueren. Er zal dus voor één keer geen Distel in uw mailbox verschijnen. Wij zullen echter elke week de activiteiten duidelijk naar jullie toe communiceren via al onze kanalen, dit ten laatste donderdagmorgen. Om echter structuur te brengen in deze chaotische tijden zullen wij ons vanaf nu houden aan onze vaste afspraak op zondag tussen 14u en 17u.