SCOUTING TER PLAATSE RUST

Hoewel in Vlaanderen toch nog jeugdwerkactiviteiten tot 12 jaar worden toegestaan, daar deze op deze leeftijd virologisch verantwoord blijken, hebben wij met veel spijt in het hart besloten alle geplande scoutsactiviteiten stil te leggen, voor elke leeftijd. Dat wil zeggen dat onze halloweenvergadering voor de kapoenen, kawellen en pioniers van vanavond afgelast wordt, maar bij uitbreiding ook dat fysieke vergaderingen niet meer zullen doorgaan tot ten vroegste 15 december. De online vergaderingen die gepland stonden voor de jonggivers en givers zullen wel doorgaan, daar deze reeds in veilige omstandigheden zullen plaatsvinden.


Ondanks dat de voltallige leidingsploeg er elke week enthousiast en graag staat en wil staan voor de leden om ze toch maar even af te leiden en elkaar spelend te laten ontmoeten, zijn we op een punt gekomen waarbij diezelfde leidingsploeg zich niet meer comfortabel voelt bij het grote aantal contacten dat gelegd wordt tijdens een vergadering. In een tijd waarin gevraagd wordt de contacten te beperken tot het strikte minimum, kunnen wij dan ook niet meer het idee van de bubbels van 50 rechtvaardigen. Hoewel de maatregel pas vanaf zondag middernacht van kracht wordt, hebben we toch besloten de werking meteen stop te zetten om tegemoet te komen aan de geest van de nu gevraagde inspanningen.

Een (online) alternatief voor dit weekend hebben we niet meteen in elkaar kunnen knutselen door de korte tijdspanne, desalniettemin zullen we de komende weken net zoals bij de oudere takken volop inzetten op kwalitatieve online vergaderingen. Hoe deze eruit zullen zien en wanneer deze zullen plaatsvinden weten we nog niet, maar we zullen dit ten gepaste tijde mededelen met jullie. Een feit is dat we zullen rekenen op de medewerking van jullie, de ouders, om dit samen met ons tot een goed einde te brengen.

Dit wordt voor vele van onze leden en leiding een moeilijke tijd. Wij trachten als scouts mee het verschil te maken tussen licht en donker. Hou je zaklamp dus bij de hand!

Ter plaatse rust,
de groepsleiding