Vergaderingen 13 en 14 februari

Ons eerste weekend met fysieke vergaderingen zit er alweer op en we hebben er als leidingsploeg enorm van genoten. Niet alleen van het weerzien van de leiding, maar ook van de leden en de blije gezichtjes tijdens de activiteiten. Dit snakt naar meer! Dit weekend gaan we dus weer aan de slag en we laten de koude geen roet in het eten gooien! Dit weekend is het namelijk Valentijn en dan willen we graag tijd doorbrengen met de mensen die we graag zien: onze leden natuurlijk! Inschrijven voor de activiteiten dit weekend kan via volgende form: https://forms.gle/LC1iLtLbbGg4BXgy8. De termijn voor het invullen van deze poll loopt tot vrijdagavond 20u voor de jonggivers en givers en tot zaterdagmiddag 12u voor de andere takken (kapoenen, kawellen en pioniers). Wij behouden ons vanzelfsprekend het recht om leden te weigeren indien deze niet ingeschreven werden. Gelieve ons ook te verwittigen indien het lid uiteindelijk niet kan komen, hetzij door ziekte of door omstandigheden. Vorig weekend hebben enkele ouders dat niet gedaan, waardoor een tak uiteindelijk een vergadering had met slechts 2 leden. Dit is uitermate jammer en kan niet de bedoeling zijn, dus we dringen vriendelijk aan om ons toch te verwittigen.

De regels blijven ongewijzigd:
– We vragen vriendelijk, doch met aandrang om de aanbeveling van de regering strikt na te leven en één vrijetijdsbesteding per week te respecteren en dit voor de veiligheid van leden, leiding en ouders. Bijkomend blijft de regel gelden dat wie ziek is niet welkom is op de vergadering. Voor de rest blijven de regels van begin dit scoutsjaar van toepassing. Dit houdt in dat leiding en leden +12 een mondmasker dienen te dragen tijdens de vergadering, de activiteiten uitsluitend in open lucht plaatsvinden en een strikte naleving van de gebruikelijke maatregelen.
– De jonggivers en givers vergaderen zaterdag van 14u tot 17u in plaats van de gebruikelijke zondagnamiddag. Deze zondagnamiddag zal verdeeld worden over de jonge takken. Zo zullen de kapoenen en kawellen zondag vergaderen van 13u tot 15u en de pioniers van 15u tot 17u. Om het afzetten en ophalen veilig te organiseren, zullen markeringen aangebracht worden ter hoogte van de Zalighedenlaan. Algemeen zullen de leden afgezet kunnen worden ter hoogte van Familia en opgehaald ter hoogte van de overdekte speelplaats.