Fysieke vergaderingen? ’t Zal wel zijn!

Beste ouders, 

Geduld wordt vroeg of laat beloond, en dat is bij deze weer eens bewezen. Als leidingsploeg hadden voor het vervolg van het scoutsjaar in 2021 slechts één wens, namelijk terug fysiek vergaderingen kunnen geven en dit bovenal met de voltallige leidingsploeg. Onze gebeden werden verhoord en een week geleden was de kogel door de kerk: alle leden zijn weer welkom op buitenschoolse activiteiten. Een opportuniteit die we graag met beide handen grijpen. 


Deze gunstige wending gaat natuurlijk ook wel gepaard met enkele (strengere) regels. Zo is er een maximum van 10 kinderen per groep vastgelegd, dit is een versoepeling voor +12 en een verstrenging voor -12. De bubbels zijn dus vele malen kleiner geworden dan in het begin van het scoutsjaar het geval was. In onze ogen creëert deze regel desondanks een veiliger kader waarin scouting kan doorgaan. Scouting moet echter toegankelijk blijven voor alle leden, waardoor we niet van plan zijn te werken met een limiet van 10 per tak per vergadering. De grote leidingsploeg dit jaar stelt ons in staat dit op te vangen door de takleiding op te splitsen waar nodig. Om ons voldoende te kunnen voorbereiden hierop, vragen we net zoals bij de online activiteiten om je vooraf in te schrijven via volgende formhttps://forms.gle/Xuj5KNd6tpqTr6UZ8. De termijn voor het invullen van deze poll loopt tot vrijdagavond 20u voor de jonggivers en givers en tot zaterdagmiddag 12u voor de andere takken (kapoenen, kawellen en pioniers). We beseffen dat deze termijn deze week kort is en zullen erop toezien dat volgende weken deze form vroeger doorgestuurd wordt. Wij behouden ons vanzelfsprekend het recht om leden te weigeren indien deze niet ingeschreven werden. Gelieve ons ook te verwittigen indien het lid uiteindelijk niet kan komen, hetzij door ziekte of door omstandigheden.


Daarnaast vragen we vriendelijk, doch met aandrang om de aanbeveling van de regering strikt na te leven en één vrijetijdsbesteding per week te respecteren en dit voor de veiligheid van leden, leiding en ouders. Bijkomend blijft de regel gelden dat wie ziek is niet welkom is op de vergadering. Voor de rest blijven de regels van begin dit scoutsjaar van toepassing. Dit houdt in dat leiding en leden +12 een mondmasker dienen te dragen tijdens de vergadering, de activiteiten uitsluitend in open lucht plaatsvinden en een strikte naleving van de gebruikelijke maatregelen.


Met het oog op een toename van het aantal bubbels enerzijds en het contact tussen deze bubbels vermijden anderzijds, hebben we de scouts ook tactischer gespreid over het weekend. Dit zou mogelijk moeten zijn daar de andere hobby’s wegvallen. Zo zullen de jonggivers en giverszaterdag van 14u tot 17u vergaderen in plaats van de gebruikelijke zondagnamiddag. Deze zondagnamiddag zal verdeeld worden over de jonge takken. Zo zullen de kapoenen en kawellenzondag vergaderen van 13u tot 15u en de pioniers van 15u tot 17u. Om het afzetten en ophalen veilig te organiseren, zullen markeringen aangebracht worden ter hoogte van de Zalighedenlaan. Algemeen zullen de leden afgezet kunnen worden ter hoogte van Familia en opgehaald ter hoogte van de overdekte speelplaats. Deze aanpak zullen we uitvoerig uittesten dit weekend. Volgende weken kunnen er aanpassingen gemaakt worden naargelang de bestaande aanpak niet doeltreffend blijkt te zijn.


Tot slot melden we ook dat de Scoutswinkel tot nader order gesloten zal zijn. Om daarnaast af te sluiten met positief nieuws, kunnen we met trots zeggen dat de spaghettiavond dit jaar zal doorgaan, hetzij in een nieuw jasje, namelijk onder de vorm van een take-away op zaterdag 6 maart. Meer info volgt in een volgende mail.

Opnieuw wordt veerkracht en wendbaarheid gevraagd terwijl we allen zelf op onze tanden moeten bijten. Bedankt voor uw begrip, vertrouwen en medewerking in deze tijden. Er is licht aan het einde van de tunnel, dus het loont de moeite om nog even door te bijten.

Een stevige linker,
Tanguy Vanden Berghen,

namens de leidingsploeg