Info voor vertrek!

Met de inschrijvingen achter de rug zitten we nu op een laatste rechte lijn naar het kamp, want binnen een tweetal weken is het al zover en vertrekken we eindelijk op kamp! In wat volgt zal dus praktische informatie omtrent het kamp aan bod komen die zeer zorgvuldig dient gelezen te worden.

Qua kampvervoer zullen we er dit jaar in slagen alle leden met een bus op het kampterrein te krijgen. Dit wil dus ook zeggen dat de kapoenen uiteindelijk toch niet zullen gebracht moeten worden naar het kampterrein. Deze dienen wel nog steeds -zoals gebruikelijk- afgehaald te worden op het einde van het kamp. Een korte samenvatting volgt hieronder:

 • Kapoenen: van vrijdag 23 juli tot dinsdag 27 juli
 • Vertrek: vrijdag 23 juli – Met bus 
 • Parking van het politiebureau (Dries 77, Wemmel) om 08u30
 • Einde kamp: dinsdag 27 juli – Met auto
 • Ouders komen leden ophalen op de kampplaats om 14u.

 • Kawellen en pioniers: van vrijdag 23 juli tot vrijdag 30 juli
 • Vertrek: vrijdag 23 juli – Met bus
 • Parking van het politiebureau (Dries 77, Wemmel) om 08u30
 • Einde kamp: vrijdag 30 juli – Met bus
 • Parking van het politiebureau (Dries 77, Wemmel) tussen 16u en 17u
 • Jonggivers en givers: van dinsdag 20 juli tot vrijdag 30 juli
 • Vertrek: dinsdag 20 juli – Met bus
 • Parking van het politiebureau (Dries 77, Wemmel) om 08u30
 • Einde kamp: vrijdag 30 juli – Met bus
 • Parking van het politiebureau (Dries 77, Wemmel) tussen 16u en 17u

Bij vertrek dient het persoonlijke identificatiebewijs (SIS/ISI+/kidsID/identiteitskaart) afgegeven te worden samen met kleefbriefjes van de mutualiteit. Deze worden aan de leiding van het lid overhandigd. Bij vertrek kunnen daarnaast ook brieven meegegeven worden aan de leiding voor de leden. Gelieve uw kind voor het op kamp vertrekt zeker eens te controleren op luizen.

Brieven kunnen natuurlijk ook opgestuurd worden naar:
Scouts Egmont-Orion Wemmel
[Naam lid]
Ferme du Charmois 1
6810 Izel Chiny
Leden vinden het immers steeds leuk een briefje op kamp te ontvangen van de familie, maar stuur deze wel tijdig op!